EFİL ÇEVİRİ OKULU

Efil Yayınevi bünyesinde bir Çeviri Okulu kurma girişimi çok amaçlı ve çok boyutlu bir fikrin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Efil Çeviri Okulu’nun birinci amacı okunabilir, okunduğunda anlaşılabilir çeviriler yapabilecek, yani, kendi dalında uzmanlaşmış çevirmenler yetiştirmektir;

Bilindiği üzere edebiyat bir süreçtir. Leopardi, yazı yazmayı eskil (antik) yazarlardan öğrendiğini söyler. Bu nedenle Efil Çeviri Okulu’nun vereceği ürünleri bu anlayış bağlamında düşünmek doğru olacaktır. Şöyle ki, bir edebiyattaki klasik, modern klasik ve çağdaş yapıtlar aynı anda ve aynı kaynaktan okura sunulacaktır. Efil Yayınevi bu girişimi ile zaman içinde edebiyat konusunda bir başvuru merkezi, bir temel kaynak alanı olmayı hedeflemektedir.

Bugüne dek ülkemizde böyle bir sıralama içinde yapılmış ve böyle bir düzeneği oturtmuş bir çalışma yoktur. Çeviri çalışmaları kopuk kopuktur. Bir yayınevi herhangi bir edebiyattan bir kitabı çevirmiş ve bir daha o edebiyata dönmek gereğini duymamıştır belki de. Tecimsel kaygılara dönük bu tür yaklaşımlar ne kültür dağarcımıza ne de toplum bilincimizin kalkınmasına yardımcı olmuştur. Bugün Türkiye’de herhangi bir edebiyat konusunda o edebiyatın baştan sona söz konusu olan sürecini belirli yorumsal yaklaşımlar ve karşılaştırmalarla sergileyen bir çalışma da yok gibidir. Oysa Efil Çeviri Okulunda hangi edebiyat olursa olsun o edebiyatın bellibaşlı yapıtlarının yayımlanma ve kamuoyuna sunulma süreci hiçbir şekilde aksatılmadan sürdürülecektir. Böylesi bir çeviri uğraşı ve yayın siyasası gelecekte o edebiyata ilişkin daha derli toplu çalışmaların yapılmasını da sağlayacaktır.

Çeviri Okulu’ndan çıkacak çevirilerde sağlanacak dil bütünlüğü Okul’un kendine özgü bir anlatım dili olduğu fikrini okura anımsatacak ve okur eline  aldığı kitapta  Türkçenin yadsınamaz dil varsıllığını yakalamak fırsatını bulacaktır. Gençlerin ayrıca bu yönde eğitilecek olmaları ülkemizde bir ilk olacak. Gençler hem yabancı dillerinin en karmaşık en zor derinliklerinde kulaç atmayı öğrenecekler hem de kendi dillerinin albenisini yakalamayı öğreneceklerdir. Efil Çeviri Okulunu Hasan Ali Yücel zamanındaki Tercüme Bürosu’na benzetebiliriz. İddialı bir düşünce olduğunun ayrımındayız ne ki iddiasız fikir olmaz diye düşünüyoruz.

Bir başka amaç insan yetiştirmeye yöneliktir. Özellikle gençleri olabildiğince bu yola yönlendirmek yapılabilecek işlerin en güzellerinden biridir. Çeviri uğraşı insanı yetiştirir, olgunlaştırır. Genç insan okudukça öğrendiği ve öğrendiğini o yabancı dili bilmeyenlere kendi dillerinde sunduğu ölçüde olgunlaşır. Kendisine güveni artar.

Öte yandan gençlerle birlikte yürütülecek bu uğraşı gençlerin elinden tutmak olanağı da verecektir. Özellikle üniversite yasalarıyla bir çıkmaza sürüklenen edebiyat fakülteleri (filoloji mezunları) mezunlarına bir başka iş kolu yaratılmış olacaktır. İşsizlikle boğuşan gençlerimize gelecek kuşaklara yansıyabilecek bir dayanak sağlaması bakımından önemlidir.

Hazırlıklarını yürütmekte olduğumuz Efil Çeviri Okulu’na ait gelişmeleri sizinle paylaşacağız.

Ocak 2010

Saygılarımızla,