Yayınlarımız

Dünya Bankası Yayınları

Akademik Mükemmeliyete Giden Yol -Dünya Çapında Araştırma Üniversiteleri Oluşturmak

Ekonomik büyüme ve rekabet gücü için yükseköğretimin önemi, giderek, sadece orta gelirli ve gelişmiş ülkeler için değil, aynı zamanda düşük gelirli olanlar için de kritik olarak kabul edilmektedir. Eksiksi»»»

Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu

  “Dünya çapında” olmak, neden bir ülkenin, yükseköğretim sisteminin en azından bir kısmında, kurmayı arzuladığı bir standarttır? Küresel bir karşılaştırmada çıkarları için kaygı duymadan, olabilecek en u»»»

Üniversiteler Ekonomik Büyümeye Nasıl Katkıda Bulunur

Teknolojik becerilere giderek daha çok dayalı hale gelen açık ve bütünleşmiş bir dünyada firmaların rekabet gücü yanında, üniversitelerden ekonomik gelişmeyi teşvik etmede artan bir rol almaları isteniyor.»»»

Kategoriler