Yayınlarımız

Sosyal Bilimler > Finans

Para ve Finansın Dönüşümü

Paranın ve finansın doğuşu ve gelişimi nasıl olmuştur? Para ve finans nasıl bir şekle bürünmüştür? Bu sorulara, İbni Haldun’dan Karl Marx’a, Adam Smith’den John M. Keynes’e, David Ricardo’dan John S. Mill’»»»

Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri

Finansal piyasalardaki küreselleşme sürecinde en önemli rolü olan türev piyasalardaki hızlı gelişme ve ürün çeşitliliğidir. Özellikle krizler karşısında artık işletmeler riskten korunma (hedging) stratejil»»»

İstiklal Savaşının Finansmanı

Türkiye’de son yıllarda Cumhuriyete ve onun Kurucuları­na yönelik söylem suçlamalara dönüştü. Bu yapılırken çoğu zaman da eksik bilgi ve yalana dayalı bir dil kul­lanılıyor. Bu yapılı»»»

Investments

This textbook presents the most essential principles of investments.  Each subject in the text is dealt with from the standpoint of an individual “rational” investor who makes investment decisions under th»»»

Kategoriler