Yayınlarımız

Fen Bilimleri > Mimarlık

Mimarlığa Yolculuk

Mimarlığın, “yaşamdan ve yaşamı kuşatan her şeyden, değişik dallardan, ilgili uğraş alanlarından bilgi toplayan, bunları çözümleyen, değerlendiren, kavramla»»»

Mimarlık, Form ve Geometri

Prof. Dr. Esen Onat bu kitabında; geometrinin üç boyutlu asal formlarını kullanarak ve bu formları işleyerek mimari formlar üretmedeki temel teknikleri ve yaklaşımları, belirli bir sistematik içinde ortaya»»»

Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yöntem, Uygulama

Mimarlık mesleğinin son derece karmaşık ve dinamik düşünce yapısı, aslında temelde basitçe akıl ve matematik üzerine kuruludur. Bu bilimsel araştırma kitabı, mimari düşünce yapısını irdelerken, farklı açıl»»»

Perspektif ve Perspektifte Gölge Çizimi

Prof. Dr. Esen Onat bu kitabında, anlaşılması ve uygulamada kullanılması çok kolay olmayabilecek teorik kuralları öne çıkarmadan herhangi bir nesnenin perspektifini elde edebilmek için yapılması gereken iş»»»

Mimarlığa Yarışanlar: Ulusal Mimarlık Yarışmalarında Gazi'li Mimarlar

“Yarışma kazanmasaydım, belki gene serbest çalışabilirdim, fakat kendimi mimar gibi hisseder miydim bilemiyorum.” Cem Açıkkol “Zaman ayıran, kendini adayan, riski göze alan her mimar bence yarışmacı olur.”»»»

Kategoriler