Yayınlarımız

E-KİTAP > Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi

EfilJournal Cilt 3/ Sayı 9

Beşeri Sermaye - Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018 - İnsan Tunalı Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye - Ahmet Şahinöz Aynı İktisat, Farklı Rasyonellik: İktisadi Okullar İçi»»»

EfilJournal Cilt 3/ Sayı 10-11

Bu sayımızda:   Is Women’s Political Empowerment Affecting COVID-19 Mortality? Arzu Akkoyunlu Wigley, Simon Wigley   Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı Modelleme ile Optimizasyonu Ercan Eren, Demet»»»

EfilJournal Cilt 2/ Sayı 8

Bu sayımızda, Popülizm(ler) ve Temsili - Liberal Demokrasi’nin Bunalımları - Ersin Kalaycıoğlu Post-Keynesian Economics – Challenging the Neo-Classical Mainstream - Arne Heise Fourth Industrial Revoluti»»»

EfilJournal Cilt 2/ Sayı 7

EfilJournal'ın bu sayısında; Prof. Dr. İlhan Tekeli “Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor” konusunu ele alıyor. Temsile dayalı Weberg»»»

EfilJournal 2. Cilt 6. Sayı

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. İlhan Tekeli “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş” konusunda bir çerçeve oluşturuy»»»

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 2 Sayı 5

Alicia Puyana Mutis- Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Refah, Yoksulluk, İş, Ekonomi Politikala»»»

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 4

1. CİLT 4. SAYI İÇERİĞİ:   Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis, Dr. Katya Perez Guzman – Latin American Neoextractivismo: Split or Depending of the Liberal Model of the Economy? Anahtar Kelimeler: »»»

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 3

EfilJournal’ın bu sayısında: Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma yapılmam»»»

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 2

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etm»»»

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1

EfilJournal, uluslararası kimlikte, hakemli ve süreli bir yayın organı olarak faaliyet göstermektedir. Dergi yılda 4 defa, hem basılı hem de dijital ortamda yayımlanacaktır. Yazı dili İngilizce ve Türkçedi»»»

Kategoriler