Yayınlarımız

E-KİTAP

Çözüm Bende Saklı!

Yaklaşık 28 yıldır çocuk ve gençlerle çalışan Olcay Güner; Çözüm Odaklı Terapi yönteminin psikoterapilere yeni bir soluk getirdiğini düşünüyor. Çocukların doğaları gereği kendiliğinden “çözüm”e odaklanmaya»»»

Göç ve Sosyal Dışlanma

Bu çalışma, İstanbul’da hazır giyim atölyelerinde çalışan Azerbaycanlı kadınlar ile Marmaris turizm sektöründe çalışan ve evlilik yoluyla Türkiye’ye yerleşen göçmen kadınlar olmak üzere iki farklı göçmen g»»»

Ağız Patolojisi Ders Kitabı

Bir dersin iki tarafının hedefi, mutlaka ki aynıdır: konunun anlaşılması. Öğretmen konuyu anlatabilmeyi, öğrenci konuyu anlayabilmeyi ister, ders böyle başlar. İşte öğrencilerimle yirmi dört yıl boyunca bu»»»

Akademik Mükemmeliyete Giden Yol -Dünya Çapında Araştırma Üniversiteleri Oluşturmak

Ekonomik büyüme ve rekabet gücü için yükseköğretimin önemi, giderek, sadece orta gelirli ve gelişmiş ülkeler için değil, aynı zamanda düşük gelirli olanlar için de kritik olarak kabul edilmektedir. Eksiksi»»»

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar

Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda »»»

Bilgi Toplumu ve Üniversiteler

Yirmi birinci yüzyıl, üniversiteleri yeniden şekillendiriyor. Ekonomik ve sosyal etkenler 1980’lerden bu yana geleneksel üniversiteyi zorlamaktadır. Yeni eğitim modellerinden ,sanal üniversitelere ve gider»»»

Bir Sevda Dokunuşu

içimdeki doğa     nehirler akıyor içimde dökülüyor çağlayarak ruhumdaki denizlere çiçekler açıyor zaman zaman ya da bulutlar kaplıyor beynimi ele geçirmiş doğa bedenimi fırtınalar esiyor yüreğimde»»»

Çin Dili Ve Çince Bilgisi

Çince binlerce yıllık tarihe sahiptir ve günümüzde dünya nüfusunun dörtte biri tarafından halen kullanılmakta olan en önemli dillerden biridir. Çağdaşları olan Mısır Dili, Hititçe, Sümerce gibi diller yok »»»

Dîvan

İtalyan yazar ve şair Francesco Petrarca (1304-1374) Arezzo’da doğdu. Petrarca Hukuk okumaya başladı ve öğrenimini 1320-26 yılları arasında Bologna’da sürdürdü. 6 Nisan 1327’de Santa Chiara kilisesinde Lau»»»

Dünya Kadına Karşı: Kadına Karşı Duyulan Korkunun Temelleri

Batı kültürü ve onun taklitçisi tüm kültürler, güçlü kadına karşı antik çağlardan bu yana savaş açmıştır. Ataerkil düzenin toprak ananın izlerini silme stratejileri, ilk yazılı metinlerden itibaren, kadını»»»

Bir Bilimsel Felsefeci Olarak Yaman Örs'ün Yaklaşımıyla Etik'in Anlamı ve Anlamsızlığı

Elinizdeki kitap,  beş ana başlıktan / bölümden oluşmaktadır.  İlk bölüm, “Yaman Örs’ün Bilimsel Felsefe Yaklaşımının Ana Çizgileri” başlığını taşımaktadır.  Bu bölümde yazarın konuyla ilgili olarak beş ya»»»

Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist mi?

Yazar, “iktisadi bilginin onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olamayacağı, bu bağlamda da ‘durum odaklı ve kısmi’ olduğu görüşünden hareketle mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle evrensel»»»

Sayfalar: 1 2 3

Kategoriler