Yayınlarımız

Sosyal Bilimler > İktisat

Bir Gurmenin Kapitalizm Rehberi

Bu kitap, kapitalist gıda sistemine dikkat çekerek sistemin oluşumundan, gıdanın metalaştırılmasına uzanan tarihsel aşınmayı ele alıyor. Tarımsal kapitalizmle meydana gelen gıda güvensizliği ve beslenmeye »»»

Kurumsal İktisat, Teknoloji ve Ekonomik Performans

Pre-modern toplumlarda iktisadi gelişme, genellikle kapitalizmin ve sanayileşmenin etkisi anlamında dar bir çerçevede ele alınmaktaydı. Günümüzün modern perspektifiyle bakıldığında, iktisadi gelişmişlik aç»»»

Postmodern Ekonomi

Nasıl ki “modern mimari Missouri, St.Louis’de 15 Temmuz 1972, yaklaşık saat 15:32’de, ünlü Pruitt-Igoe projesi uyarınca inşa edilmiş olan birkaç blok dinamitlenerek son bir coup de grace indirildiğinde öld»»»

Yenilik Ekonomisi

Teknoloji ve teknolojik gelişmeler üretimden bölüşüme, bölüşümden tüketime, kalkınma ve büyümeden dış ticarete ekonomik hayatın tümünü etkisi altına alacak güçtedir. Ancak teknoloji, her şeyden önce, üreti»»»

Engürü'den Ankara'ya: Ankara'nın İktisadi Tarihi (1892-1962)

Bu kitap, 1800’lü yılların sonundan başlayarak, Ankara ili özelinde iktisadi ve idari yaşantının geçirdiği evrime ışık tutmaya çalışıyor. İktisadi yaşantıyı oluşturan bütün parametrelerin ayrıntılı bir şek»»»

Ne Öğrendik? Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası

Kitapta önemli ekonomistler, geçmişteki inançların son yıllardaki mali ve ekonomik krizlerle parçalandığı bir dünyada politikanın nasıl uygulanacağını değerlendirmektedirler. 2008’den bu yana, ekonomi pol»»»

İslam ve Ekonomik Azgelişmişlik: Tarihsel ve Çağdaş Bağlantılar

Bu kitapta, İslam ve ekonomik performans arasındaki nedensel bağlantılarla ilgili analitik literatürün eleştirel değerlendirmesini bulacaksınız. Kitap, sözü edilen literatürün son olarak kapsamlı bir biçim»»»

Parasal İktisat: Kuram ve Politika 6. Baskı

Parasal iktisat konusunda neden bir kitap daha? Ülkemizde okutulan yabancı kaynaklı kitaplarda, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin kendilerine has sorunları ya hiç tartışılmıyor ya da bunl»»»

Cepte Sağlık: Sağlıkta Reform Programı ve Türkiye’de Özel Sağlık Harcamaları

2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan kırılgan sosyal ve ekonomik grupları sağlık güvencesi altına alarak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın»»»

Bir Girişimcilik Hikâyesi: Umut Oran ve Domino’nun İlk 25 Yılı

Futbola tutkun bir gencin zorluklarla mücadele ederek kurduğu, 25 yılı geride bırakan bir şirketin hikâyesi… Futbola olan ilgisinden de anlaşılabileceği gibi Umut Oran, bir takım üyesi olmanın sorumlulukl»»»

Hayalden Holdinge 2. Baskı

Bu kitabı yazarken, sıfır noktasından bulunduğum noktaya gelme yolculuğumda okuduğum kitaplar, katıldığım seminerler ve yıllar içerisinde edindiğim tecrübeler bana yol gösterici oldu. Kişisel tecrübeler»»»

Sorularla Makro İktisat

İktisat öğrencilerinin ulaşabileceği pek çok İngilizce ve Türkçe orta düzey makro iktisat ders kitabı piyasada mevcuttur. Sorularla Makro İktisat kitabı iki nedenden dolayı piyasada yer alan diğer kitapl»»»

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Kategoriler