Yayınlarımız

Sosyal Bilimler > İktisat

Ekonomide Masallar Gerçekler Gözden Geçirilmiş 2. Baskı

Türkiye’de ekonomi kitaplarının kısa sürede tükenmesi ve yeni baskılarının yapılması pek sık görülen bir şey değildir. “Ekonomide Masallar Gerçekler”in 1. baskısı daha 3. haftada tükendi. Kitaba gösteri»»»

Küreselleşme Oyunları ve Kriz

Şu meşhur küresel krizin üzerinden on yıl geçtikten sonra yayımlanan bu kitap ile ilgili “Yine mi kriz? Söylenecek her şey söylendi, yazılacak her şey yazıldı zaten.” diye düşünebilirsiniz. Ancak, çok yanı»»»

Refah İktisadı ve Refah Devletinin İktisadi Analizi

Refah kavramı ve refah iktisadına dair gelişen literatürdeki genel kavramlara dair genel bir yaklaşım sunan kitap, 20. yüzyıl sanayi toplumunda sosyal politikaların etkinliği ve gelişimi açısından devletin»»»

Küresel Eşitsizlik: Küreselleşme Çağı İçin Yeni Bir Yaklaşım

Eşitsizlik üzerine dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Branko Milanovic, küresel düzeyde eşitsizliği belirleyen dinamiklere ilişkin cesur bir yorum getirmektedir. Çok geniş kapsamlı bir veri setine ve ke»»»

Ahlaksız Büyüme 2. Baskı

Ekonomi büyüdü; ahlaksızca. Ve bir ahlaksız büyüme sürecinden diğerine sürüklenirken herkesi bir kara delik gibi içine çekti. Ahlaksız büyüme kimisine erzak torbası, kimisine iş, kimisine maaş zammı, ki»»»

Parasal İktisat: Kuram ve Politika

Parasal iktisat konusunda neden bir kitap daha? Ülkemizde okutulan yabancı kaynaklı kitaplarda, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin kendilerine has sorunları ya hiç tartışılmıyor ya da bu»»»

Freudyen İktisat

Liberalizm devlet kanalı ile insan davranışlarını yönlendiren yöntemlerin içine yerleştirilmiş rasyonelliktir. Rasyonalizm öğretisi bireysel tercihleri öngörülebilir kıldığından sömürü için vazgeçilmez bir»»»

Ekonomide Yarışmaların Motivasyona Etkisi

Günlük hayattaki birçok etkileşim, yarışma olarak adlandırılabilir. Doğadaki canlıların eş bulup çiftleşmek için birbirleriyle mücadele etmeleri, okulların öğrenci kabulü, seçim çalışmaları yapan politi»»»

Türkiye'nin Yurt Dışı Yatırımları: Neden? Nereye? Nasıl?

Bugüne kadar yeterli araştırma ilgisi görmeyen bir konuda öncü sayılabilecek bir çalışma. Konuyu belli başlı boyutlarıyla ele alan ve öneriler geliştiren ka»»»

MAKROEKONOMİ

Makroekonomi, yaşanan son kriz ile birlikte herkesin konuştuğu bir konu haline geldi. Bu, bir taraftan olumlu, diğer taraftan ise olumsuz bir gelişme oldu. Olumlu o»»»

İktisat ve Toplum Dergisi 83. Sayı İktisadi Düşüncenin Evrimi

İklim Değişikliği Vuruyor Yazın sıcağından ve tatil keyfinden kopup, tekrar masa başına döndüğümüz bu günlerde mekânsal boyutta değişiklik olsa da düşüncelerimizin hep yanımızda olduğunun bir kere daha fa»»»

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7

Kategoriler