Yayınlarımız

İktisat ve Toplum Dergisi 120. Sayı (ÖZEL) - Otoriterleşen Kapitalizm

içine bak İçine Bak

İktisat ve Toplum
İlgili Dosyalar

Fiyatı: 20.00 TL
ISBN:
Ebatı:
Baskı sayısı: 1
Baskı yılı: 2020
Sayfa sayısı: 128

Bu sayıda:

 

10 Yıl, Yüzyıl Gibiydi! Ömer Faruk Çolak

Küresel Finansla Bütünleşmenin Getirisi ve Götürüsü Yılmaz Akyüz

Dünyayı Otoriterleşme Dalgası mı Sarıyor? Ersin Kalaycıoğlu

Otoriter Kapitalizmin Yükselişi: Değişen Küresel Dengeler ve Demokrasinin Geleceği Üzerine Ziya Öniş, Mustafa Kutlay

Popülizm ve Merkez Bankaları Nazire Nergiz Dinçer

Otoriterleşen Popülizm ya da Yükselen Yeni Otoriterlik Uğur Eser

Otoriter Rejimlerde Bir İstikrar Unsuru Olarak Silahlı Kuvvetler Ayşegül Kars Kaynar

Otoriterleşme, Yönetişim ve Yolsuzluk M. Aykut Attar

2008 Krizi Üzerine Mahfi Eğilmez

Siyasi İstikrarın Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Türkiye Örneği (2007-2020) Sadi Uzunoğlu

Doğanın Bir Oyunu Olarak COVID-19 İlhan Tekeli

Bir Dil Ustası Nezihe Meriç ile Söyleşiler Osman S. Arolat

Kategoriler