Yayınlarımız

İktisat ve Toplum Dergisi 124. Sayı: Salgının İzleri

içine bak İçine Bak

Satın al
İktisat ve Toplum
İlgili Dosyalar

Fiyatı: 20.00 TL
ISBN: 1309941801240
Ebatı: 19,5x27
Baskı sayısı: 1
Baskı yılı: 2021
Sayfa sayısı: 128

Bu sayıda:

COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart

Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar

“Kapan Sektör Kapan!” Kebapçı Ali Baba ve 40 KÖİ Müteahhidi: Bir Salgın Masalı

Serdar Sayan

COVID-19 Pandemisinin Sektörel Kapanma Etkileri: Varsayımsal Çıkarma (Hypothetical Extraction) Yöntemiyle Analiz

Zafer Barış Gül, Selim Çağatay, Celal Taşdoğan, Çağaçan Değer, Şebnem Arık, Hüsnü Can Dural

Koronavirüsün Getirdikleri: Kurumsal Yapının Yeniden İnşası

Zehra Doğan Çalışkan

COVID-19 Sonrası Para Politikası Faiz Oranı Tahmini: Phyton ile Veri Güdümlü LSTM Modeli

Ömür Saltık, Süleyman Değirmen, Rıdvan Söyü

Sosyal Bilimciler Konuşuyor:

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Krizlerin Dinamiği: Borç

Ensar Yılmaz

İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme

Ercan Eren

İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre

Sacit Hadi Akdede

Güneş Karabuda’dan 23 Gezi Notu

Osman S. Arolat

Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın: İşgücüne Katılım ve Mesleki Ayrışma

Büşra Aras

Kategoriler