Yayınlarımız

Teknoloji Yönetimi; Faaliyetleri ve Araçları

içine bak İçine Bak

Satın al

Fiyatı: 35.00 TL
ISBN: 978-605-4579-49-5
Ebatı: 16x24 cm
Baskı sayısı: 1
Baskı yılı: 2013
Sayfa sayısı: 312

‘Bu zihin açıcı kitap, şirketlere teknolojik inovasyonu rekabet güçlerini artırmada etkili bir biçimde kullanmak için tatmin edici bir yol gösteriyor. Bu nedenle yöneticiler ve önümüzdeki inovasyon çağında yönetim alanında kariyer yapmayı düşünen öğrenciler tarafından mutlaka okunmalı.’ – Hugo P. Tschirsky, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Emeritus Profesör, European Institute of Technology and Innovation Management (Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü - EITIM) kurucu üyesi

 

‘Uzmanlık ve deneyim düzeyleri ne olursa olsun, tüm teknoloji yönetimi öğrencileri bu yapılandırılmış ve kapsamlı metinden büyük fayda sağlayacaklar. Kitap, oldukça karmaşık olan teknoloji yönetimi alanında ihtiyaç duyulan berraklığı sağlamasının yanı sıra; araçlar, teknikler, destekleyici araştırmalar ve örnekler açısından da son derece zengin bir kaynak sunuyor.’ – Mike Lewis, Operasyonlar ve Tedarik Yönetimi alanında Profesör, Bath Scool of Management, University of Bath, İngiltere

***

Teknoloji, her kurumun temel yapı taşlarından biridir. Doğru biçimde yönetildiğinde, rakipler karşısında belirgin bir üstünlük sağlayacaktır.

Teknoloji Yönetimi, operasyonel verimliliği ve üretkenliği geliştirmek yolunda uygulamaya dayalı bir yaklaşım benimsiyor. Herkesin kolaylıkla anlayabileceği bu metin, bir kurumun dinamik yeteneklerini arttırmaya yönelik son derece zengin bir örnek, araç ve etkinlik kaynağı sunuyor. Elbette bir kurumda teknolojiyi yönetmenin tek bir doğru yolu yok; ancak bu kitap teorik çerçeveler ve gerçek hayattan alınmış başarılı analiz ve uygulama örnekleriyle değerli bir rehber işlevi görüyor.

Bu kitabın en önemli özellikleri:

Uygulamaya ve operasyonlara odaklanan bir teknoloji yönetimi ders kitabı olması

Alanlarında ileri gelen saygıdeğer bir yazar ekibinin uluslar arası yaklaşımını yansıtması

Mükemmel bir örnek vaka desteği sağlaması ve eğitimbilimsel anlamda iyi geliştirilmiş bir yol izlemesi.

Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Profesör ve Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Konseyi Akademik direktörüdür.

Robert Phaal, 1997 yılında katıldığı Cambridge Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki Centre for Technology Management (Teknoloji Yönetimi Merkezi)’nde yol haritaları ve teknoloji tabanlı endüstrinin yükselişi konularını da kapsayan stratejik teknoloji yönetimi alanında araştırmalar yapmaktadır.

David Probert, endüstriyel kariyerinde 18 yıl süreyle Marks & Spencer ve Philips Electronics için çalıştıktan sonra 1991 yılında Cambridge’e dönmüştür. Cambridge Üniversitesi Üretim Mühendisliği bünyesindeki Centre for Technology Management kurucusu ve başkanıdır.

***

European Institute for Technology and Innovation Management (EITIM) işbirliği ile.

Kategoriler