Prof. Dr. Adile Çevikbaş

Yazar

Yabancı Dil

Lise

Lise Adı

Giriş Yılı

Mezuniyet Yılı

Fatih Kız Lisesi

1961

1964

Lisans

Üniversite

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Giriş Yılı

Mezuniyet Yılı

İstanbul Üniversitesi

Fen Fakültesi

Zooloji-Botanik

1964

1968

Lisansüstü

Tür

Tez Konusu

Tez Danışmanı

Doktora

Antibacterial Activity in the Skin Secretion of The Frog Rana ridibunda. Toxicon, 16: 195-197, 1978

Prof.Dr.Enver Tali Çetin

Akademik Deneyim

Ünvan

Başlangıç

Bitiş

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Araştırma Görevlisi

1968

1973

İstanbul Üniversitesi

Fen Fakültesi

Zooloji

Yardımcı Doçent

1982

1985

Marmara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Mikrobiyoloji, Biyoloji

Doçent

1985

1992

Marmara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Sitoloji

Profesör

1992


Marmara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1994


Marmara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji

İdari Görevler

Görev Yeri

Unvan

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Marmara Üniversitesi

Biyoloji Bilim Dalı Başkanlığı

1982

1997

Marmara Üniversitesi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

1983

...

Marmara Üniversitesi

Alım-Satım Komisyon Üyeliği

1983

1984

Marmara Üniversitesi

Fakülte Kurul Üyeliği

1994

1997

Zeynep Kamil Hemşirelik Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyeliği

1994

1996

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeliği

1997

1999

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Burs Komisyon Başkanlığı

2003

...

Marmara Üniversitesi Ecazılık Fakültesi

Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı

2003

2006

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı

2006

2009

Marmara Üniversitesi

Senato Üyeliği

2006

2009

Marmara Üniversitesi

Akademik Etik Kurul Üyesi

2006

...

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Fakülte Kurul Üyeliği

2006

2009

Marmara Üniversitesi

Sosyal Sorumluluk Proje Üyesi

2008

...

Kitap

 • Yüksel., A. Ç. U. A. Ü. S. G. E. R. P. R. B. G. B. U. C. K. D. D. A. J. A. M. A. N. A. A. A. G. A. D. E. B. V. B. F. V. İ. F. K. O. S. S. K. B. K. S. Ö. S. Ö. M. S. S. T. F. T. T. U. D. (2011). Koruyucular (Prezervatifler), Bağışıklık, Aşı ve Serum, Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları, Otoimmun Hastalıklar, İmmunterapi, İmmunsupresyon, Antimikrobiyal İlaçların İmmun Sistem Üzerine Etkisi, Gebelikte Doğumsal Anomaliye Neden Olabilen İnfeksiyonlar ve A. Farmasötik Mikrobiyoloji. Çevikbaş, A. & Abbasoğlu, U. (Ed) Efil Yayınevi Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık (sf 3-556). Ankara

Makale / Derleme

 • Çevikbaş, A. & E., Ç. A. U. T. D. K. R. (2011). Koruyucular (Prezervatifler). Farmasötik Mikrobiyoloji,Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım II, Bölüm 5 sf 145-156
 • Çevikbaş, A. & E., B. V. Ç. A. B. (2011). Bağışıklık. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 1 sf 159-189
 • Çevikbaş, A. & E., Ç. A. B. (2011). Aşı ve Serum. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı Kısım III,. Cilt 1 sf 190-204
 • Çevikbaş, A. & V., Ç. A. B. (2011). Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 3 sf 205-222
 • Çevikbaş, A. & E., Ç. A. B. (2011). Otoimmun Hastalıklar. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 4 sf 223-228
 • Çevikbaş, A. (2011). İmmunterapi. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 5 sf 229-233
 • Çevikbaş, A. (2011). İmmunsupresyon. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 6 sf 234-241
 • Çevikbaş, A. (2011). Antimikrobiyal İlaçların İmmun Sistem Üzerine Etkisi. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 7 sf 242-260
 • Çevikbaş, A. (2011). Gebelikte Doğumsal Anomaliye Neden Olabilen İnfeksiyonlar ve Antimikrobiyal İlaçlar. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım III, Bölüm 8 sf 261-270
 • Çevikbaş, A. (2011). Mikroorganizmaların Hastalık Yapma Yolları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 1 sf 273-277
 • Çevikbaş, A. & A., S. K. S. A. U. Ç. (2011). Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 4 sf 286-296
 • Çevikbaş, A. & A., S. K. S. A. U. Ç. (2011). Göz ve Orbita İnfeksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 5 sf 297-300
 • Çevikbaş, A. & B., 1. S. K. S. A. A. Ç. A. K. (2011). Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 6 sf 301-310
 • Çevikbaş, A. & B., S. K. S. A. A. Ç. A. K. (2011). Kardiyovasküler İnfeksiyonlar. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 7 sf 311-325
 • Çevikbaş, A. & B.,, S. K. S. A. A. Ç. A. K. (2011). Solunum Yolu İnfeksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 8 sf 326-339
 • Çevikbaş, A. & A., Ç. A. S. G. Ü. S. K. S. A. (2011). Sindirim Sistemi İnfeksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 9 sf 340-370
 • Çevikbaş, A. & S., Ç. A. S. G. Ü. S. K. (2011). Üriner Sistem İnfeksiyonları. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 10 sf 371-375
 • Çevikbaş, A. & A., S. G. Ü. Ç. A. S. K. S. A. (2011). Cinsel Yola Bulaşan İnfeksiyonlar. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım IV, Bölüm 11 sf 376-386
 • Çevikbaş, A. & T., Ç. A. D. K. U. (2011). Farmasötik Endüstrisinde Mikrobiyal Kontaminasyon. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım V, Bölüm 1 sf 393-403
 • Çevikbaş, A. & T., Ç. A. S. G. Ü. U. (2011). Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyal Kontaminasyonu. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık.. Sayı 1. Cilt Kısım V, Bölüm 3 sf 411-418
 • Çevikbaş, A. & A., A. J. Ç. (2011). Steril Farmasötik Ürünler. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım V, Bölüm 4 sf 419-431
 • Çevikbaş, A. & J., Ç. A. A. (2011). Biyoteknolojik Ürünler. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım V, Bölüm 6 sf 457-468
 • Çevikbaş, A. & K., Ç. A. S. G. Ü. U. C. B. D. (2011). Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyal Kontaminasyonu. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık.. Sayı 1. Cilt Kısım VI, Bölüm 1 sf 481-484
 • Çevikbaş, A. (2011). Farmasötik Endüstri Alanında Mikrobiyal Kontaminasyonun Saptanması. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım VI, Bölüm 6 sf 519-520
 • Çevikbaş, A. & T., Ç. A. R. E. S. G. Ü. D. K. U. (2011). Koruyucuların Etkinliklerinin Saptanması. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım VI, Bölüm 10 sf 533-542
 • Çevikbaş, A. & B., Ç. A. R. E. R. P. S. G. Ü. D. K. G. (2011). Antibiyotik ve Antibiyotik Dışı İlaçların Polimorf Çekirdekli Lökosit Fonksiyonlarına Etkilerinin Ölçülmesi. Farmasötik Mikrobiyoloji, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık. Sayı 1. Cilt Kısım VI, Bölüm 11 sf 543-557
 • Çevikbaş, A. & Çevikbaş,A.,Yardımcı,T., G. S. D. K. B. P. (2010). Döteryumu Azaltılmış Suyun Sağlıklı Gönüllülerin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İn Vitro Saptanması. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg.. Sayı 1. Cilt 40 sf 22-26
 • Çevikbaş, A. & .Işık,H.,Çevikbaş,A.,Gürer,S.Ü.,Kıran,B.,Üresin,Y.,Rayaman,P.,Rayaman,E.,Gürbüz,B.,Büyüköztürk,S., (2010). Potential Adjuvant Effects of Nigella sativa Seeds to Improve Specific Immunotherapy in Allergic RhinitisPatients. Med. Princ.Pract.. Sayı -. Cilt 19 sf 206-211
 • Çevikbaş, A. & S., T. E. R. P. R. E. &. G. Ü. (2009). In vitro effects of antidepressant drugs on polymorphonuclear leukocyte functions of healthy volunteeers.. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. Sayı 3. Cilt 6 sf -
 • Çevikbaş, A., Turan-zitouni, G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z. A. & Akarsu, B. G. (2009). Studies on some new pyrazolo(3,4-c) pyridine derivatives as antimicrobial agents.. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. Sayı 2. Cilt 6 sf .
 • Çevikbaş, A. (2009). Antipsödomonal ilaç ve kombinasyonlarının polimorf nüveli lökosit fonksiyonlarına etkisi.. Türk Mikrobiyol Cemiyeti Dergisi. Sayı 3-4. Cilt 39 sf 73-79
 • Çevikbaş, A. & A., R. P. E. E. G. S. Ü. E. N. R. . E. Ü. A. G. B. Ç. A. K. (2009). The effect of zinc supplementation on polymorphonuclear leukocyte functions of older hypertensive patients and healthy young volunteers.. Turkish J Pharm Sci.. Sayı 1. Cilt 6 sf 31-41
 • Çevikbaş, A., , T. E., , D. D., G.,, C., , . K. E., , C. S., , A. F., , D. R., , D. Z. & B.,, S. (2008). Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5-FU induced oral mucositis in patients with colorectal cancer. Invest New Drugs. Sayı 6. Cilt 26 sf 567-72
 • Çevikbaş, A., , E. Ö., , . R. P., E., R., F.V.,, ,. İ., Ü, G. S. & B, O. (2008). Effects of antituberculous drugs and their combinations on polymorphonuclear leukocyte functions in vitro”. Turkish J Pharm Sci. Sayı (3). Cilt 5 sf 117-128,
 • Çevikbaş, A., O, O., S, Y., Ü, G. S., E, Y., T, O., C, T., P, G., B, A. & S, C. (2007). Effect of the function of polymorphonuclear leukocytes and interleukin – 1 beta on wound healing in patients with diabetic foot infections. Journal of Infection. Sayı .. Cilt 54 sf 250-256
 • Çevikbaş, A., C, T., S, Y., O, O., T, Q., Ü, G. S. & Ş, Ç. (2007). Phagocytic activity of neutrophils improves over the course of therapy of diabetic foot infections. Journal of Infection. Sayı 4. Cilt 55 sf 369-373
 • Çevikbaş, A. (2007). Investigation of The Effects of Some Antıbıotıcs And Vıtamın A on The Polymorphonuclear Leukocyte Functions of Neutropenic Children”. Turkish J Pharm Sci. Sayı 1. Cilt 4 sf 15-24
 • Çevikbaş, A. & Ç., A. G. S. Ü. G. P. E. E. E. N. R. E. G. B. Ö. A. K. A. (2006). The effects of some antibiotics on polymorphonuclear leukocyte functions of elderlypatients in vitro before and after zinc suplementation.. Int Immunopharmacol.. Sayı 5. Cilt 6 sf 808-816
 • Çevikbaş, A., Gürer, Ü. S., Büyüköztürk, S., Palandüz, Ş., Rayaman, E. & Çolakoğlu, B. (2005). The effects of allergen-specific immunotherapy on polymorphonuclear leukocyte functions in patients with seasonal allergic rhinits.. Int Immunopharmacol. Sayı .. Cilt 5: sf 661-666.
 • Çevikbaş, A. (2005). Effect of antituberculous drugs on human polymorphonuclear leukocyte functions in vitro.. Int Immunopharmacol. Sayı .. Cilt 5 sf 1337-1342
 • Çevikbaş, A., Göçer, P., Gürer, Ü. S., Erten, N., Palandüz, Ş., Rayaman, E., Akarsu, B. & Karan, A. (2005). Comparison of Polymorphonuclear Leukocyte Functions in Elderly Patients and Healthy Young Volunteers.. Med Princ Pract. Sayı .. Cilt 14: sf 382-385.
 • Çevikbaş, A., Duman, N. & Johanson, C. (2004). The effects rifampicin and fluoroquinolones on tubercle bacilli within human macrophages.. Int J Antimicrob Agent. Sayı .. Cilt 23 sf 84-87
 • Çevikbaş, A., Ü, G. S., S, B., Ş, P. & B, G. (2003). Effect of Montelukast on Polymorphonuclear Leukocyte Functions in Allergic Asthma,. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Sayı ... Cilt 3 sf 1257-1260
 • Çevikbaş, A., Adalati,A., , ,Ü., ,. S. & Johansson,C.,, (2003). Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Sefodizimin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg.. Sayı 33. Cilt . sf 85-91
 • Çevikbaş, A. & J., C. A. S. G. S. Ü. A. G. A. H. Ç. A. (2003). A vitamininin kızamık hastalarının polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine etkisinin ex vivo araştırılması.. Türk Mikrobiyol Cem Derg.. Sayı 1. Cilt 33 sf 205-210
 • Çevikbaş, A., Ü, G. S., A, P., B, G., Y, Y. & N, K. (2002). Effect of Antipyretics on Polymorphonuclear Leukocyte Function in Children, International. İmmunopharmacology. Sayı .. Cilt 2 sf 1599-1602
 • Çevikbaş, A., , S. G. Ü., , A. R. & B,, G. (2001). Barsak parazitlerinin direkt ve çöktürme yöntemleriyle karşılaştırmalı incelenmesi,. Türk Mikrobiyol Cem Derg. Sayı 31. Cilt . sf 280-284
 • Çevikbaş, A., , İ. Ç., , S. G. Ü. ., Ş,, P., , . D. N. & C, J. (2001). Non- antimikrobiklerin insan polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine in vitro ve ex vivo etkisinin araştırılması,. Türk Mikrobiyol Cem Derg. Sayı 31. Cilt . sf 113-118
 • Çevikbaş, A. & J., C. A. R. G. S. Ü. Ç. A. (2001). In Vitro Effect of Amikacin, imipenem, cefodizime, IFN a-2a alone and combinations of antibiotics with IFN a-2a on polymorphonuclear leucocyte function in chronic hepatitis patients.. Chemotheraphy.. Sayı 4. Cilt 47 sf 261-265
 • Çevikbaş, A. (2000). Invitro Effects of Claritromycin on Human Polymorphonuclear Leukcocyte Functions. Chemotherapy. Sayı 1. Cilt 46 sf 198-203
 • Çevikbaş, A., Ü, S., C, J., K, D. & T, Y. (1999). The Effect of Fluconazole on Human Polymorphonuclear Leukocyte Functions Ex Vivo Against Candida albicans,. Chemotherapy. Sayı 1. Cilt 45 sf :277-283
 • Çevikbaş, A., A, Y., Ü, S. G. & E, O. (1999). Which Parasites Can I Catch From My Pet?. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Derg.. Sayı 1. Cilt 6 sf .
 • Çevikbaş, A., , A. R., Ü.,, S. G., M.,, . O. & O., . A. (1999). Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Beta–laktam Antibiyotiklere ve Beta-laktam\\ Beta-laktamaz İnhibitörü Kombinasyonlarına Karşı Duyarlılıkları.. Türk Mikrobiyoloji Cem. Derg. Sayı 29. Cilt 28 sf 54-57
 • Çevikbaş, A., , A., S.Ü.,, G. & C, J. (1999). Tip –1 Diyabetli Hastalarda Genetamisin,Vankomisin ve kombi nasyonlarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları üzerine Etkilerinin İn vitro Araştırılması. Türk Mikrobiol Cem. Derg. Sayı 29. Cilt . sf 165 – 168
 • Çevikbaş, A., , D. N., , S. Ü., Ç.,, . İ. & C., . J. (1999). İnhibitör ve İmmünomodülatör Etkisi Antibiyotiklerin ve Kombine Kullanımlarının İnsan Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonlarına İn Vitro Etkisi,. Türk Mikrobiyoloji Cem. Derg.. Sayı 29. Cilt . sf 17-22
 • Çevikbaş, A., A, Y., Ü, S. & E, O. (1998). Chlamydial Infection and Their Laboratory Diagnosis. Erciyes Tıp Derg.. Sayı 4. Cilt 20 sf 239-310
 • Çevikbaş, A., Ü, S., K, D., A, Y., S, A. & Ç, T. (1998). Otomikoz Etkenlerinin Antifungallere İn Vitro Duyarlılıkları.. Türk Mikrobiyoloji Cem. Derg. Sayı .. Cilt . 28 sf 99-102,
 • Çevikbaş, A., K, D., Ü, S. & C, J. (1998). Ketokonazol İle İnkübe Edilmiş İnsan Makrofajlarının Candida albicans’a Karşı Hücre İçi Öldürme Aktivitesinin İn Vitro Araştırılması.. Türk Mikrobiyoloji Cem. Derg.. Sayı .. Cilt 28 sf 91-95.
 • Çevikbaş, A., Ş.,, P., , . S. G. Ü., , Ü. D., , Ö. Ş., A.,, Y., K.,, . Ç., , . K. A. & K.,, D. (1998). Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Olgularda Sefodizim, Ofloksasin, Interferon a - 2a ve İle Kombine Kullanımlarının Kromozomlar Üzerine İn Vitro Etkileri.. Türk Tıp Deneği Derg. Sayı 1-12. Cilt 64 sf 25-31
 • Çevikbaş, A., H,N, D., S, B., Rollas,S, & E, Y. (1997). Synthesis and Structure Elucidation of Some 4-Substituted Benzylidene Amino-5-[3 (5)-Methyl-5 (3)- Phenyl-1 H-1- Pyrazolyl]-2,4- Dihydro-3 H- 1,2,4-Triazole-3-Thione Derivatives with Their Antimicrobial Activities.. IL Farmaco. Sayı 8-9. Cilt 52 sf 565-568
 • Çevikbaş, A., K., S. Ü. Ç. A. İ. Ç. D. N. Y. A. D., Ü, S., Ç, İ., N, D., Yıldırım,A, & K, D. (1997). Vajinitli Hastalardan İzole Edilen Maya Türlerinin Antifungallere Duyarlılıkları .. ANKEM dergisi. Sayı 4. Cilt 11 sf 482-486
 • Çevikbaş, A., Ü, S., A, Y., K, D., N, D., Ç, İ. & C, J. (1996). Kronik Vajinal Kandidiyazlı Hastalarda Flukonazol\\\'ün Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonlarına Etkisi,. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. Sayı .. Cilt 26 sf 28-33
 • Çevikbaş, A., E, G., Ü, s., K, D. & E, T. (1996). Bioactivity Determination on Clematis vitalba, Equisetum ramosissimum, Eryngıum marıtımum, Melissa offcinalis subsp. Altıssıma,Typha domingensis.. Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi. Sayı (1). Cilt 12 sf 9
 • Çevikbaş, A., , K. S., , R. S. & N.,, Y. (1995). Synthesis of 3 Methyl-4 [2,4-Dhydro - 4 Substituted - 3 H - 1, 2, 4- Triazale - 3 - Thione - 5 - YL Phenylhydrazonol] -5-Isoxazolone and Evaluation of Their Antimicrobial Activities.. Drug Metabolism and Drug Interaction. Sayı 2. Cilt 12 sf 161-169
 • Çevikbaş, A., İ, K. & S, R. (1995). Synthesis and Characterization of Certain Thionea Derivatives Starting from 1,2,4 Triazoline-3-Thiones as Potential Antibacterial and Antifungal Agents.. Drug Metabolism and Drug Interactions.. Sayı 2. Cilt 12 sf 151-159,
 • Çevikbaş, A., F,V, İ., T, Y. & A, K. (1995). Dissolution and Microbiological Evaluation of Co-trimoxazole Tablets.. International Journal of Pharmaceutical advances.. Sayı 2. Cilt 1 sf 134-147
 • Çevikbaş, A., G, K. S., S, R., M, Ü. & J.W, G. (1995). Evaluation of Some Arylhydrazones of Paraaminobenzoic Acid Hydrazide as Antimicrobial Agents and Their In Vitro Hepatic Microsomal Metabolism.. Boll. Chim. Pharmaccutice-Anno. Sayı 7. Cilt 134 sf ..
 • Çevikbaş, A., P, U., U, Ç., B, T., E, Y. & T, Y. (1995). Helium-Neon (H-N) Lazerinin Farelerde Meydana Getirilen Fusiform Hücreli Sarkom Üzerine Etkisinin Işık Mikroskobu ve Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi.. Türk Onkoloji Dergisi. Sayı (3-4):. Cilt 9 sf 11-17,
 • Çevikbaş, A., R, O., K, U., T, Y., K, A. & B, B. (1995). Colon cancer specific colon tissue proteins. M.Ü. Eczacılık Dergisi. Sayı 1-2. Cilt 11 sf 257-261
 • Çevikbaş, A., E, Y., F,V, E., S,J, S. & T, Y. (1994). Antitumoral, Antibacterial and Antifungal Activities of Kefir Grain.. Phytotherapy Research. Sayı 1. Cilt 8 sf 87-92
 • Çevikbaş, A., O, Ö., Ö, T. & C,B, J. (1994). İnfüzyon Şeklinde Kullanılan Üç Drogda : Folium salvia triable (Anadolu adaçayı yaprağı), Flos tilias (Ihlamur çiçeği) ve Folium menthae piperitae (Nane yaprağı) da Mikolojik Floranın Saptanması. Mikrobiyoloji Bülteni. Sayı .. Cilt . sf 359-365
 • Çevikbaş, A., O, Ö., Ö, T. & S, M. (1994). Steril Olma Zorunluluğu Olmayan Farmasötik ve Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi. II - Şampuanlarda Mikolojik Kontaminasyon.. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Cilt 10 sf 67-81,
 • Çevikbaş, A., M, C. & O, Ö. (1994). İstanbul Piyasasında Yaz Aylarında Satılan Turunçgil (limon, portakal) Sularının Bakteriyolojik, Mikolojik ve Parazitolojik Yönden İncelenmesi.. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Cilt 10 sf 89-104,
 • Çevikbaş, A. & C.B, Ö. O. Ç. A. J. (1994). Yaşadığımız Çevrede Küf Mantarları, III-Çeşitli Kaynaklardan Ayırımı Yapılan Dematiaceous hyphomycetesler ve Tanımlanmaları.. Türk Mikrobiyoloji Dergisi. Sayı 1. Cilt 24 sf 53-59,
 • Çevikbaş, A., O, Ö. & C, J. (1993). Yaşadığımız Çevrede Küf Mantarları II. Çeşitli Kaynaklardan Ayırımı Yapılan Cladosporium Türlerinin Tiplendirilmesi ve Ekolojik Olarak Değerlendirilmesi.. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. Sayı .. Cilt 23 sf 53-59
 • Çevikbaş, A. (1993). İlaç Endüstrisinde İç ve Dış Mimarinin Sanitasyon Açısından Önemi ve Son Ürünün Kalitesi Üzerine Etkileri.. V. Türkiye Eczacılık Kongresi Bildiriler Kitabı. Sayı .. Cilt . sf .
 • Çevikbaş, A., , Ö. O. & C,B, J. (1993). Bebek Pudralarında Küf Mantarı Kontaminasyonunun İncelenmesi,. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Cilt 9 sf 59-66,
 • Çevikbaş, A. & O, Ç. A. B. İ. (1993). İstanbul Piyasasında Satılan ve Baharat Olarak Kullanılan Bazı Biber Çeşitlerinin (Kırmızı biber: Capsicum annuum, Karabiber ve Beyaz biber: Piper nigrum) mikroflorası.. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Cilt 9 sf 43-57
 • Çevikbaş, A. & B, J. C. (1993). İmmünosupresif Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar ve Kemoterapide Yeni Yaklaşımlar,. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Cilt 9 sf 187-197
 • Çevikbaş, A. & C, Ç. A. J. (1993). Kemik İliği Transplantasyonunda Antifungal Proflaksi,. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Cilt 9 sf 93-101,
 • Çevikbaş, A., O, Ö. & E, E. (1993). Steril Olma Zorunluluğu Olmayan Farmasötik ve Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi. I - Göz Kozmetiklerinde Mikrobiyolojik Kirliliğin Saptanması,. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Cilt 9 sf 141-155
 • Çevikbaş, A. (1992). Kara Lahana Ekstresinin Antitümöral, Antiagregan, Pofibrinolitik ve Antitrombotik Etkileri. Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi,. Sayı .. Cilt . sf 115-128,
 • Çevikbaş, A. & T, D. (1992). Bazı Uçucu Yağların Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri Üzerinde Araştırmalar,. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Cilt 8 sf 117-128
 • Çevikbaş, A., N, D. & C, J. (1992). Siprofloksasin ve Diğer Bazı Antitüberküloz İlaçların M.tuberculosis Suşlarına Karşı İn Vitro Etkilerinin Araştırılması,. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,. Sayı .. Cilt 22 sf 53-58,
 • Çevikbaş, A., N, G., F, T., M, G. & T, K. (1992). Streptococcus mutans in Plaque from Margins of Conventional and High Copper Amalgam Restorations.. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,. Sayı 3. Cilt 1 sf 215-217,
 • Çevikbaş, A. (1992). İnsan Tonsillerinde Primer Hücre Kültürü Yöntemi ile Virüslerin Saptanması (1). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,. Sayı 25-29,. Cilt 22: sf .
 • Çevikbaş, A. (1992). Adenovirüs tip 5 (Ad5)\\\'in Üretilmesi, DNA\\\'sının Saflaştırılması ve Probunun Hazırlanması (2). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,. Sayı .. Cilt 22 sf 30-35
 • Çevikbaş, A. (1992). Kronik ve Hipertrofik Tonsillerde İn Situ DNA-DNA Hibridizasyon Yöntemi ile Adenovirüslerin Saptanması, Alınan Sonuçların Primer Tonsil Hücre Kültürü Yöntemleri ile Karşılaştırılması (3). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,. Sayı 3-4,. Cilt 22: sf 105-111,
 • Çevikbaş, A., , R. S. & Büyüktimkin,, (1991). N-[4-(3H-1,3,4, Oxadiazoline-2 thione-5-yL) phenyl]-N\\\\\\\\\\\\\\\'-Substituted Thioreas: Synthesis and Antimicrobiological Activities.. Arch. Pharm (Weinheim). Sayı ... Cilt .. sf 323-324
 • Çevikbaş, A., S, A., T, K. & C, O. (1991). Farklı Yapıdaki İki Kompozit Dolgu Maddesine Bakteri Tutunmasının İn Vivo Olarak İncelenmesi.. Diş Hekimliğinde Klinik. Sayı .. Cilt 4 sf 56-59
 • Çevikbaş, A. (1991). The Rana ridubunda Skin Secretion: Its Antifungal Effect, Its Effect on Morphology and on DNA Synthesis of The Normal Embryonic Fibroblast Cells and Chemically Induced Tumour Cells of Rattus norvegicus in Tissue Culture and Its Purification.. Journal of Pharmacy of University of Marmara. Sayı .. Cilt 7 sf 113-114
 • Çevikbaş, A. (1991). Rana Ridibunda Deri Sekresyonu: Antifungal Etkisi, Kültürde Yetiştirilen Rrattus Norvegicus Embryo Fibroblast ve Kimyasal Oluşturulmuş Tümor Hücrelerinin DNA Sentezine ve Morfolojisine Etkisi. Mar. Üniv.Ecz. Derg. Sayı ( 2 ),. Cilt .7 sf 113-144,
 • Çevikbaş, A., U, Ç., Ş, U. M., E, Y., T, Y., T, E. & N, U. O. (1990). The Investigation of Morphological Changes in Liver Kidney and Vessel Wall of Laboratory Animals Upon Defibrotide Administration.. Mediterranean Congress of Angiology.. Sayı 74. Cilt 74 sf 271
 • Çevikbaş, A. (1990). The Effect on An Extract From Brassica Oleracea Var Acephale On Solid Ehrlich Ascites Tumors (EAT) of Mus musculus BALB/C Mice.. Mediterranean Congress of Angiology. NBC. Sayı 1982. Cilt 53 sf ..
 • Çevikbaş, A. & O.N.:, B. E. M. Ţ. Ç. A. Y. T. U. (1990). The Effect of Defibrotide on Plasma Proteins of BALB/C Mice. Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi. Sayı 1. Cilt 6 sf 49-56
 • Çevikbaş, A. (1990). Antibiyotiklere Karşı Direnç Gelişmesi, Antibiyotikler,. (Meslek İçi Sürekli Eğitim Programı), MİSEP-1. Sayı .. Cilt . sf s.164-174
 • Çevikbaş, A., B, T., U, Ç., E, Y. & T, Y. (1986). Lazer Işının Fare Sarkomu Üzerine Morfolojik Etkisi. Türk Onkoloji Dergisi. Sayı .. Cilt 2 sf 93-95
 • Çevikbaş, A., E, F. & R,N,P, S. (1982). Respiratory Infections on Longstay Wards. J.Inf... Sayı 4. Cilt 4 sf 237
 • Çevikbaş, A., A, Ş., F, B., T, K., U, Ç. & E, B. (1982). The Effect of Grapefruit Extract on The Morphology of Fusiformed Sarcoma Cells. Chim. Acta Turc. Sayı .. Cilt 10: sf 293-298,
 • Çevikbaş, A., A,B, L., L,W, S. & R,N,P, S. (1981). Virus Infection and Senile Dementia Nucleic Acid Hybridization Studies,. Clinical Experimental Gerontology. Sayı 3. Cilt 3 sf 189-199
 • Çevikbaş, A., A, Ş., F, B., T, K., B, B., F, Ö., U, Ç., Y, C., G, U., A, Ç. & A, K. (1981). The Effect of Grapefruit Extract on Fusiformed Sarcoma Cells. Chim. Acta Turc. Sayı .. Cilt 10 sf 69-76
 • Çevikbaş, A. (1978). Antibacterial Activity in the Skin Secretion of The Frog Rana ridibunda.. Toxicon. Sayı 16. Cilt 16 sf 195-197
 • Çevikbaş, A. & Şengün, A. (1973). Hidrazin Hidrat\'ın Aynı Organizmanın Çeşitli Dokularının Hücreleri ve Değişik Türlere Mensup Hayvan Hücreleri Üzerine Tesiri.. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası. Sayı 1-4. Cilt 38 sf 139-143
 • Çevikbaş, A. & Kayahan, A. Ş. F. B. Ş. (1973). 4-Dimetilaminoazobenzen\'in Doku Kültüründe Yetiştirilen Hücrelerin Mitokondriumları Üzerine Etkisi 1- Mitokondriumların Morfolojik Değişiklikleri. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası. Sayı 1-4. Cilt 38 sf 67-79
 • Çevikbaş, A. & Gürkan, A. Ş. A. Ö. E. (1973). Brassica Oleracea(Beyaz Lahana) nın doku kültüründe Yetiştirilen Hücreler ve Bakteriler Üzerine Etkisi. 4. Bilim Kongresi Kitapçığı. Sayı .. Cilt . sf 1-4
 • Çevikbaş, A. (1970). Böcek Kanadının Antibakteriyel Etkisi. Türk Biyoloji Dergisi. Sayı 1-4. Cilt 20 sf 146-148

Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri

Bildiriler

 • Çevikbaş, A. & Ü.S.,, R. P. R. E. M. S. Ç. A. D. R. Ş. A. G. (2011). Assessment of the effects of ciprofloxacın on polymorphonuclear leukocyte (PMN) functions and PMN\'s myeloperoxidase activity and glutathione and malondialdehyde levels of patients wıth systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis and healthy vol EULAR11-5839. Londra, İngiltere
 • Çevikbaş, A. & Çevikbaş,U., T. G. S. Ü. G. (2010). Investigation of the influence of amphotericin B in mice infected with Candida albicans by means of chronotherapy IMPPS-3 Third International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences. İstanbul, Türkiye
 • Çevikbaş, A. & Keskin,Ş.G.,Şener,G., R. G. S. (2010). Effect of ciprofloxacin on neutrophil functions and MPO activity,GSH and MDA levels of patients with Diabetes mellitus, allergic asthma and healthy volunteers IMPPS-3 Third International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences. İstanbul, Türkiye
 • Çevikbaş, A. & A., Y. G. S. Ü. R. Ç. G. G. (2010). The effect of antidepressant drugs on polymorphonuclear leukocyte functions and levels of folic acid,vitamin B12, zinc and copper in major depression IMPPS-3 Third International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences. İstanbul, Türkiye
 • Çevikbaş, A. & Çevikbaş,A.,, S. R. A. (2010). Bazı antibiyotiklerin ve kombinasyonlarının antibiyotik sonrası etkileri XXXIV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Girne, K.K.T.C
 • Çevikbaş, A. & A., R. Ç. A. G. S. R. (2010). Bazı antibiyotiklerin ve kombinasyonlarının,bakterilerde antibiyotik sonrası lökosit etki artışlarının değerlendirilmesi XXXIV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Girne, K.K.T.C.
 • Çevikbaş, A. & A.Çevikbaş, B. U. C. T. K. (2010). Phospholipase and Proteinase Activity of Candida albicans Isolates Brief Exposured to Sub Therapeutic Concentrations of Three Mouthrinses IMPP-3 Third International Meeting on Pharmacy &Pharmaceutical Sciences. İstanbul, Turkey
 • Çevikbaş, A., , S. B. & Ü.,, G. S. (2008). Antimikrobik etkili katyonik peptitler, bazı antibiyotikler ve kombinasyonlarının, polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine etkilerinin in vitro araştırılması 8. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri,. İstanbul,, Türkiye
 • Çevikbaş, A. & Ü.,, T. N. Ç. A. R. E. R. P. G. S. (2008). Pseudomonas aeruginosa suşlarına etkili bazı antibiyotik ve kombinasyonlarının, polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine in vitro etkisinin araştırılması 8. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri,. İstanbul, Türkiye
 • , Ü. S. G., , K. D., , B. G., , P. R., Çevikbaş,, A., Çevikbaş, A. & Yardımcı., . K. (2008). In vitro effect of deuterium depleted water on polymorphonuclear leucocyte functions in healthy young volunteers. First International Congress on Nutrition and Cancer,. Antalya, Türkiye
 • Çevikbaş, A. & Adalati., S. Ü. S. G. E. R. P. G. A. Ç. A. Y. R. (2006). Hastane ortamında kullanılan çeşitli biyositlerin antimikrobiyal aktivitelerinin ve metisiline dirençli stafilokoklar üzerine etkilerinin araştırılması. 7.Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler,. İstanbul,, Türkiye
 • , O. O., , S. Y., Gurer,, U. S., , . E. Y., , T. Q., Top,, C., Göçer,, . P., , . B. G., Çevikbaş, A. & Çavuşlu:, Ş. (2005). Effect of the function of polymorphonuclear leukocytes and interleukin-1 beta on wound healing in patients with diabetic foot infection. 15.European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen,, Denmark
 • , B. O., , F. İ., Çevikbaş, A., , . M. S. & Gürer:, Ü. (2004). An in vitro investigation of the effectect of antituberculous drugs on functions of polymorphonuclear leukocyte. 33. European Symposium on Clinical Pharmacy, Risk Management in Pharmacotherapy (PT-141),. Prague,, Czech Republic.
 • Çevikbaş, A., Gürer, Ü., Sayan, A. D., Adalati, R., Rayaman, E., Işık, H. & P.Göçer, (2004). Gram negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu ve kromozomal indüklenebilir beta laktamaz varlığının saptanmasında farklı yöntemlerin etkinliğinin karşılaştırılması. 6. Antimikrobik Kemoterapi Günleri,. İstanbul., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., Ertaş,, Ö., , . Ü. S. G., , E. R. & Yıldırım, . A. (2004). Primer ve sekonder tüberküloz ilaçlar ile kombinasyonlarının sağlıklı gönüllülerin polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine in vitro etkisi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,. Kuşadası, Aydın., Türkiye
 • Çevikbaş, A., , H. İ., Gürer,, U., Büyüköztürk,, . S., , . B. K. & Akarsu,, B. (2004). Nigella sativa (çörek otu) tohum destek tedavisinin allerjik rinit hastalarının hematolojik parametreleri ve polimorfnüveli lökosit (PNL) fonksiyonları üzerine etkisinin ex vivo araştırılması XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı BİHAT-,. Belek-Antalya., Türkiye.
 • Çetin, B., Tatlıdede, S., Gürer, Ü. S., İleri, Ü., Rayaman, E., H,Kımıl, & Çevikbaş, A. (2003). The antimicrobial activity of Vernix casosa. Microbiologica Balkanica 2003 3rd. Balkan Conference of Microbiology,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , P. A., Ü,, G. S., , . G. B., , Y. Y. & N, . K. (2002). Çocuklarda antipiretiklerin polimorfonükleer lökosit fonksiyonları üzerine etkisi, 24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri,. İstanbul., Türkiye.
 • Çevikbaş, A. (2002). Hastane ve toplumsal ortamda steril olmayan farmasötiklerle kontaminasyon Hotel Dedeman / İstanbul,. İstanbul., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., E, R., , G. P., N.,, E., Ş.,, . P., , . G. B., S.Ü, G. & A, K. (2002). Çinko Desteği Sonrası Bazı Antibiyotiklerin Yaşlı Hastaların ve Sağlıklı Gençlerin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkileri. 30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., , G. P. ., , G. S., , R. E., , K. A., , E. N., B.,, G. & Ş.,, . P. (2002). Yaşlı Hastalarda ve Gençlerde Bazı Antibiyotiklerin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkisi. 30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., , R. E., , G. S., , Y. Y., A.,, P., P.,, . G., , . B. N. & N., K. (2002). Antibiyotiklerin ve A vitamininin Kemoterapi Alan ve Almayan Nonfebril Nötropenik Hastaların Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkisi. 30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A. & C, R. E. G. S. Ü. Y. Y. G. P. Ç. A. J. (2001). Non-febril lösemili nötropenik çocuk hastaların polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine antibiyotiklerin ve A vitamininin in vitro etkisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,. Adana., Türkiye.
 • Ü, G. S., R, A., Çevikbaş, A. & C,B, J. (1999). Effect of cefodizime on the function of polymorphonuclear leukocytes in patients with chronic renal failure and chronic hepatitis B, First Balkan Conference of Microbiology. Plovdiv,, Bulgaria.
 • Çevikbaş, A., E,, G. B. S. G. Ü. A. S. Ç. A. A., , A. H., , J. C. & N:, T. (1999). Kronik hepatit B’li hastalarda interferon a-2a’nın polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine etkisinin ex vivo araştırılması, III. Ulusal Hepatoloji Kongresi,. İstanbul., Türkiye.
 • Çevikbaş, A. (1999). A vitamininin kızamık hastalarının polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine etkisinin ex vivo araştırılması, 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A. (1999). Antimikrobik ve Antimikrobik Dışı İlaçların İmmun Sistem Üzerine Etkileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi. Sivas, Türkiye.
 • Çevikbaş, A. (1999). İmmun Sistemi Baskılanmış Hasta PNL Fonksiyonları Üzerine Yeni Antimikrobik İlaçların Etkisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas, Türkiye.
 • Çevikbaş, A. & N, Y. A. O. E. S. G. Ü. Ç. A. E. K. K. (1998). Comparative treatmant of ornidazol and metronidazol in bacterial vaginosis, FEMS Symposium , Recent Advences in the Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases ,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & A:, Y. A. O. E. S. G. Ü. E. K. . Ç. (1998). Chemoterapy and hygiene in genital infections FEMS Symposium , Recent Advences in the Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & A, Y. A. S. G. Ü. O. E. ,. E. K. . Ç. (1998). Sources of information , experiences and opinions on sexuality, contraception and sexually transmitted disease(STD ) protection among Turkish women FEMS Symposium , Recent Advences in the Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & C, S. –. G. Ü. P. Ş. Ç. A. D. K. Ö. Ş. J. (1998). Effect of antimicrobial and cytokine drugs alone and in combination on the phagocytic and candidacial functions of PMNs in patients with chronic renal failure: Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,:. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., R, A., Ü, S. G. & C, J. (1998). Effect of gentamicin , vancomycin alone and in combination on polymorphonuclear leukocyte functions in vitro in patient with insulin- dependent Diabetes mellitus, Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , A. R., , G. S. & C:, J. (1998). The effect of cefodizime on the function of human polymorphonuclear leukocyte in vitro in patients undergoing peritone dialysis with chronic renal failure and in healthy volunteers Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., N,, D., Ü,, . S. G., , İ. Ç., K, D. & C:, J. (1998). Effects inhibitör and immünomodulator drugs alone and in combination on the phagocytic and candidacial function of PMNs in in healthy humans , Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., K, D., Ü, S. G. & c, J. (1998). In vivo and in vitro investigation of the effect of cefodizime on ehrlich ascites tumor cell in balb/c mice Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , P. A., , G. S. Ü., D, Ü., K, Ç., Ş, Ö., M, . K., K, D. & c, J. (1998). The cytogenetic effects of various antibiotics and antifungal drugs in vitro, Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & C, P. Ş. S. G. Ü. Ü. D. Ö. Ş. Y. A. Ç. K. A. K. M. D. K. Ç. A. J. (1998). The in vitro effects of cefodizime , ofloxacin , ciprofloxacin, interferon a-2a’nın ( INF a-2a ) alone and combined with on the chromosomes of peripheric blood Iymphocytes of patients with chronic renal failure: Second International Meeting on Pharmacy & Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & C, İ. Ç. Ç. A. S. –. G. Ü. P. Ş. D. N. D. K. J. (1998). In vitro and ex vivo effects of non- antimicrobics on polymorphonuclear leukocytes functions Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1998). İnhibitör ve immünomodülatör etkili antibiyotiklerin ve kombine kullanımlarının insan polimorf nüveli lökosit fonksiyonlarına in vitro etkisi, 13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A. & Ş:, S. G. Ü. P. Ş. Ç. A. D. K. J. C. Ö. (1998). Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda sefodizim, ofloksasin, siprofloksasin ve interferon a-2a ile kombinasyonlarının polimorf nüveli lökosit fonksiyonlarına in vitro etkisi, 13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., Ü, S. G., K, D., A, Y., S, A. & Ç, T. (1998). Otomikoz etkenlerinin antifungallere in vitro duyarlılıkları, XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A. & Y.:, Y. A. S. G. Ü. O. E. E. K. Ç. A. Ç. (1997). Vulvo-vajinal Kandidiyazis Tedavisinde Tek Doz Ovül Kullanımının Önemi. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & Y, Y. A. S. G. Ü. O. E. P. G. Ç. A. Ç. (1997). Rahim İçi Araç Kullanımının Genital Yol Enfeksiyonlarına Etkisi. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A., a, Y., Ü, S. G., K, D., E, O., N, B. & Y, Ç. (1997). The Action of Gliclozide on Polymorphonuclear Leukocyte Immune Functions of Diabetes Mellitus Patients. Medlab 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry,. Basel., SWETZERLAND
 • Çevikbaş, A. & K:, S. G. Ü. Ç. A. İ. Ç. D. N. Y. A. D. (1997). Vajinitli hastalardan izole edilen maya türlerinin antifungallere duyarlılıkları, 12.Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., Ü, G. S., A, Y., N, D., Ç, İ. & K, d. (1997). Endoservikal Örneklerde Chlamydia trachomatis Antijeni Araştırılması 2. Ulusal Klamidya Enfeksiyonları Sempozyumu,. İzmir., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., A, A., Ü,, S., k, D. & C, J. (1996). Investigation of the in vitro activity of flucanozole , amphotericin B and interferon α-2a on intracellular killing of Candida albicans by polymorphonuclear leukocytes and their chemotaxis , 10th Mediteranean Congress of Chemotherapy,. Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A., , D. K. & Ü, S. (1996). Ketokonazol ile inkübe edilmiş insan makrofajlarının Candida albicans’a karşı hücre içi ölüm aktivitesinin in vitro araştırılması, 5.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,. İstanbul, Türkiye.
 • Çevikbaş, A., , D. K. & Ü, S. (1996). Ketokonazol ile inkübe edilmiş insan makrofajlarının Candida albicans’a karşı hücre içi ölüm aktivitesinin in vitro araştırılması, XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi,. İstanbul, Türkiye.
 • Çevikbaş, A. & C, A. T. S. G. Ü. Ç. A. D. K. J. (1996). Flukonazol, amfoterisin B ve interferon a-2a kombinasyonlarının insan polimorf nüveli lökositlerinin kemotaksisi ve Candida albicans’a karşı hücre içi ölüm aktivitesinin in vitro araştırılması, XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi,. İstanbul, Türkiye.
 • Çevikbaş, A., T, A., U, S. G., K, D. & C, J. (1996). Flukonazol, amfoterisin B ve interferon a-2a kombinasyonlarının insan polimorf nüveli lökositlerinin kemotaksisi ve Candida albicans’a karşı hücre içi ölüm aktivitesinin in vitro araştırılması, XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,. Antalya., Türkiye.
 • Çevikbaş, A., Ü, S. G., A, Y., K, D., N, D., Ç, İ. & C, J. (1996). Kronik vajinal kandidiyazisli hastalarda flukonazol’ün polimorf nüveli lökosit fonksyonlarına (kemotaksi, fagositoz, kandidisit etki) etkisi, XIII. Jineko-Patoloji Kongresi,. İstanbul, Türkiye.
 • Çevikbaş, A., Gürkan, E., Sarıboyacı, Ü., derici, K. & Tuzlacı, E. (1996). Clematis vitalba, Eryngium martimum L , Altissima (SM) arcangeli, Ramsissimum desf., Melissa officinals L. Subs, Typha domingensis pers. Üzerinde yapılan biyoaktivite Tayinleri 11.Bitkisel İlaç Hammadde Toplantısı ( Poster). Ankara, Türkiye.
 • Çevikbaş, A. (1996). Antimikrobiklerin İmmun Sistem Hücreleri Üzerine Etkisi.(Davetli Konferans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp Günleri. Van, Türkiye.
 • Çevikbaş, A. & BC., D. N. Ç. A. J. (1995). Investigation of the effect of rifampicin and ciprofloxacin against Mycobacterium tuberculosis in human macrophage culture, XIII Meeting of the International Society Haematology,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1995). Antifungal İlaçların Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi, Antimikrobik Kemoterapi Günleri Klinik Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler Simpozyumu, (Konferans). Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A., E, Y., saltan, A. & M, G. (1995). Bir Arı Ürünü Olan Propolis’in Antimikrobiyal Aktivitesi ve Eser Elementlerinin Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre ile İncelenmesi, Marmara Bölgesi 2. Hayvancılık Kongresi,. Kirazlıyayla –Bursa., TURKEY
 • Çevikbaş, A., Ü, S. & :, J. C. (1995). Flukonazol, Candida albicans ve insan polimorfnüveli lökosit fonksiyonları arasındaki etkileşmelerin in vivo araştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin aylık bilimsel toplantısı,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , S. Ü. . & C, J. (1995). Ampisilin’e dirençli çeşitli bakterilere karşı iki farklı ampisilin-sulbaktam preparatının etkilerinin karşılaştırılması, Antimikrobik Kemoterapi Günleri : Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler II. Simpozyum,. Antalya,, Türkiye.
 • Çevikbaş, A., , S. Ü. ., C,, J., , . D. K. & T, Y. (1994). The effect of fluconazole on human polymorphonuclear leukocyte functions in vivo against Candida albicans, First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & Y, Ö. O. Ç. A. S. Ü. B. N. A. N. S. (1994). Microbiological quality controls of external surgical and first aid products, First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & C,B, J. (1994). The effect of Antifungal Drugs on Neutrophil and Macrophage Functions. First İnternational Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, p.42, 4-7. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & CB, Ö. O. K. M. S. Ü. E. B. Ö. Ö. Ç. A. J. (1994). Air borne fungi in mycotic flora of earwax. 7th International Congress of Mycology Division,July. Prague, ,Czech Republic
 • Çevikbaş, A., J, Y. E., , J. C., , Y. T. & K., D. (1994). The effect of ketokanozole on human polymorphonuclear leukocyte functions. First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:201,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & A, K. İ. R. S. Y. E. Ç. (1994). Syntehesis and characterizations of certain thiourea derivatives starting from 1,2,4-triazoline-3-Thiones as potential antibacterial and antifungal agents. First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:70,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & T.:, A. B. İ. F. K. T. U. F. P. Ö. Ç. A. Y. (1994). Monitoring of gentamycin , N-acetyl beta-D-glucoseaminidase and other Biochemical parameters in pediatric patients with urinary tract infection. First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:92,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & A.:, K. S. R. S. Y. N. A. T. Ç. (1994). Synthesis of 3-Methyl-4-[(2,4-Dihydro-4-substitued 3H-1,2,4-Triazole-3Thione-5-YL) Phenyl hydrazono]-5-Isoxazolone and evolution of their antimicrobial activities. 1)First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:168,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , K. S., , R. S., N.,, Y. & T.,, . A. (1994). Synthesis of p-(Acetylacetoniliden hydrazino)[(substitued phenyl /pyridyl)methylene] Benzoic acid hydrazine and evolution of their antimicrobial activities. First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:169, 4-7 September, 1994, İstanbul. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., R.,, O., , . U. K., , Y. T., , . A. K. & B, B. (1994). Colon cancer pecific colon tissue proteins. First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:194. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., O, Ö. & E, E. (1994). Microbial investigation in non-steril pharmaceutical and cosmetics products I. The detection of mycotic contamination in eye cosmetics. First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:203,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & C.:, Ö. O. E. F. D. K. Ç. A. J. B. (1994). Mycological investigation of houses of patients with evogenous allergic alveolitis, 7th International Congress of Mycology Division. Praque, Czech Republic.
 • Çevikbaş, A. & A.:, J. B. C. G. D. Ç. C. K. S. Ç. (1994). Multiple resistant nontyphoid Salmonella isolated at Marmara University Hospital, 1st International Meeting on Pharmacy and Pharmeceutical Sciences,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & O.:, Ç. A. D. K. Ö. O. Y. E. A. (1994). Investigation on antimicrobial activity of the extract of propolis of a bee product, First International Meeting on Pharmacy&Pharmeceutical Sciences, p:196,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., Ü, S., C, J., K, D. & T, Y. (1994). In vivo interaction between flucanozole and human polymorphonuclear leukocytes against Candida albicans XIII Meeting of the International Society Haematology, European&Africian Division. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , Ö. O., , E. B., , G. D., , ,. C., , . A. O. & K., D. (1993). In Vitro Activity of Antifungal Agents Against Aspergillus strains, Focus on Fungal Infections , Poster presentation, International Medical Experience Exchange, Inc.. Tuscon, Arizona, USA,
 • Çevikbaş, A. & E.:, Ö. O. J. C. B. Ö. Ç. A. B. (1993). A Culture Mite Isolated from Stored Fungal Cultures. ECCO \\\"European Culture Collections Organization\\\" 12th International Meeting,. İstanbul,, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & A.:, Ö. O. J. C. Y. E. Ç. (1993). Sistematic Analysis and Statistical Evaluation of Fungal Strains Isolated from Miscellaneous Sources, ECCO \\\"European Culture Collection Organization\\\", 12th International Meeting, Programme and Abstract Book pp. 9-12.. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , Ö. O., O.,, A. & C.B, J. (1993). Türk Lokumunda Mikolojik Kirliliğin Saptanması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., O.,, Ö., A.,, . A., , . D. K., A., Ç. & C.B.:, J. (1993). İstanbul’da Piyasasında Satılan Tavuklu Ürünlerde Mikrobiyolojik Analizler Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & C.B.:, Ö. O. T. Ö. Ç. A. J. (1993). İnfüzyonluk Droglarda Mikolojik Analizler, Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & E.:, Ö. O. J. C. Ç. A. Y. (1993). İlaç Endüstrisinde İç ve Dış Mimarinin Sanitasyon Açısından Önemi ve Son Ürünün Kalitesi Üzerine Etkileri, 5. Türkiye Eczacılık Kongresi,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , Y. E. ., K., D., , Ö. O., , J. C. & T.:, Y. (1993). Ketokonazol’un Polimorf Nüveli Lökositlerin Aderens, Kemotaksi ve Süperoksit Oluşturma Fonksiyonları Üzerine Etkisi 23.Hemotoloji Kongresi,. İstanbul., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & T, Y. E. Ç. A. J. B. Y. (1992). iprofiloksasin’in polimorfnüveli lökositler üzerine etkisi, III. Ulusal Biyokimya Kongresi. Kemer, Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & O, Ö. O. G. D. J. C. Ç. A. A. (1992). Nadir Olarak İnfeksiyon Nedeni Olabilen Küf Mantarlarının Agarda Dilüsyon Yöntemi ile Çeşitli Antimikotik Maddelere Duyarlılıklarının Tayini, 4.Ulusal Kemoterapi Kongresi,. Bursa., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & B., O. R. U. K. Y. Ç. A. A. K. B. (1992). Kolon kanserli olgulara özgü kolon doku proteinleri. XI. Ulusal Biyokimya Kongresi.. Kemer, Antalya,, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , Y. T., , Y. T., , G. E., B., S., G.,, K., E.,, . B. & T.:, . A. (1991). The Antitumoural Effect of an Extract from Brassica Oleracea var. Acephale, 51st International Congress of Pharmaceutical Sciences of F.I.P.. Washington, D.C.,, USA.,
 • Çevikbaş, A., , D. N. . & C., J. (1991). Siprofloksasin ve Diğer Bazı Antitüberküloz İlaçların M. Tuberculosis Suşlarına Karşı İn Vitro Etkilerinin Araştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & O.N, Y. E. Y. T. Ç. A. U. M. G. E. S. B. A. T. U. (1991). Kara Lahana Ekstresinin Antitumoral, Antiagregan, Profibrinolitik ve Antitrombotik Etkileri Anadolu Üniversitesi Bildiri Özetleri,. Eskişehir., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & O.N, Ç. A. Ç. U. U. M. Y. E. Y. T. E. T. U. (1990). The Investigation of Morphological Changes İn Liver Kidney and Vessel Wall of Laboratory Animals Upon Defibrotide Administration, Mediterrenean Congress of Angiology. Antalya., İSTANBUL
 • Çevikbaş, A. & T., Y. E. G. E. Ç. A. Y. (1990). The Effect of an Extract from Brassica Oleracea var. Acephale on solid Ehrlich Ascites Tumour (EAT) of Mus musculus BALB/C Mice, 1)Mediterrenean Congress of Angiology. Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1990). İnsan Bademciğinde Adenovirus Tip 5 DNA Sekuensinin In Situ Moleküler Hibridizasyon Yöntemi ile Saptanması, 1)19. Türk Mikrobioloji Kongresi,. Ankara.., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & T.,, D. (1990). Eterik Yağların,Antibakteriyel, Antifungal Yönden İncelenmesi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Toplantısı,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1990). Antibiyotiklere Karşı Direnç Gelişmesi, 1)Meslek İçi Sürekli Eğitim Programı (MİSEP-1), (Konferans). İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., , R. S. & Büyüktimkin,, (1989). Bazı Substitue Tiyoüre Türevlerinin Sentezi ve Antibakteriyel Etkileri 3. Türkiye Eczacılık Kongresi,. İstanbul., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & T., B. E. U. M. Ç. A. U. O. Y. (1988). Farelerde Defibrotidin Plazma ve Serum Protein Değerine ve Dağılımına Etkisi, 2. Çinko Sempozyumu,. Ankara., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & E., Y. (1987). Kefirin Antibakteriyel, Antifungal ve Antikanserojen Etkisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul., TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1986). Persistant Virüs Hücre İlişkisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul., TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1986). Persistant Virüslerin Saptanmasında Primer Hücre Kültürü ve Hibridizasyon Yöntemlerinin Önemi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı,. İstanbul., TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1986). Persistant Virusların Saptanmasında Primer Hücre Kültürü ve Hibridizasyon Yönteminin Önemi 7. Ulusal Patoloji Kongresi,. İstanbul., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & E., Y. (1986). Kefirin Antibakteriyel , Antifungal ve Antitumoral Etkisi 7. Türk Farmokoloji Kongresi, Farmakoloji ve Klinik Araştırma Dergisi Serbest Bildiri Özetleri 4: 43-44,. Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A. & A, Y. T. U. M. Y. E. Ş. (1986). Kurbağa Deri Sekresyonunun Biyolojik Sistemlere Etkisi, 8. Türk Farmakoloji Kongresi,Türk Farmakoloji ve Klinik Araştırma Dergisi Serbest Bildiri Özetleri 4:43,. Antalya., TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1986). Gıda Sanayiinde Oluşan Mikrobiyolojik Problemler, Marmara Eczacılık Fakültesi , Kura Kolektif Şirketi ve Ferrosan Fine Chemicals Division Kopenhang-Danimarka’nın Düzenledikleri “ İyi Dezenfeksiyon Yöntemleri ve Hastanelerde Doğru Seçimi Semineri .İyi Dezenfeksiyon Yöntemleri ve Hastanelerde Doğru Seçimi Semineri. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A. & T., T. B. Ç. A. Ç. U. Y. (1985). Laserin Fusiform Hücreli Sarkom Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 1. İslam Milletleri Diş Hekimliği Haftası,. İstanbul, TURKEY
 • Çevikbaş, A., T, U. & T, Y. (1984). Effect of Frog Skin Secretion on Haemostatic Parameters. V III. International Congress on Thrombosis, İstanbul, Abs, 196. İSTANBUL, TURKEY
 • Çevikbaş, A., T.,, U. & T., . Y. (1984). Kurbağa Deri Sekresyonunun Hemostatik Parametreler Üzerine Etkisi 4. Ulusal Biokimya Kongresi,. Adana ., TURKEY
 • Çevikbaş, A. (1983). Kronik ve Hipertrofik Tonsilitlerde Persistan virusların Primer Hücre Kültürü ve In-Situ DNA Hidridizasyon Yöntemi ile Saptanması 17. Türk Ulusal Otolaringoloji Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri, s.34-35,. Adana, TURKEY
 • Çevikbaş, A., T, K., C, J. & T, Y<

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Farmasötik Mikrobiyoloji

“Farmasötik mikrobiyoloji”; merkezinde mikroorganizmaların yer aldığı, etrafında çeşitli yörüngeler üzerinde dönmekte olan ve hızlarının giderek artttığı izlenen birçok bilim dalının oluşturduğu bir alandı...