Kolektif

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

İktisat ve Toplum Dergisi: Sayı 44 Unutmayacağız

17. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi  - Özlem ÖNDER, AKP’nin Sosyal Gelişme Miti – Turan SUBAŞAT, Eros Thanatos’u mu Çağırıyor? – Metin SARFATİ, Türkiye’de Büyümeye, Kişi Başına Düşün Milli Gel...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 43 - İhracat Bilmecesi

Küresel Kriz Niye Aşılamıyor? – Erinç YeldanAz Gittik Uz Gittik, Bir Arpa Boyu Yol Gittik: İkinci Kısım – Vedit İnalDış Ticaretin Yapısal Analizi – B. Ali EşiyokNicelik ya da Nitelik, İşte Bütün Mesele Bu ...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 42 - Ekonomi Ve Mutluluk

BU SAYIDA Nasıl Mutlu Oluruz: Evren Çelik Wiltse Üretkenlik Yorgunluğu İçinde Türkiye: Erinç Yeldan Az Gittik Uz Gittik Bir Arpa Boyu Yol Gitttik - Birinci Kısım: Vedit İnal Hepimiz Günahkarız, ...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 41 - Dünya Kadına Karşı

Türkiye, Mart ayına sıcak gündem başlıkları ile girdi. Sonunu da öyle kapatacak. Çünkü yerel yönetim seçimleri var. 2014 yerel seçimleri bugüne kadar hemen hiç yaşanmamış olayların yaşandığı bir ortamda ya...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 40 - AVM Sevdası

Mert Can DumanTürkiye'de (Neden Bu Kadar) Çok AVM Var Serdar SayanMaduro Petrol Zengini Venezuela'yı Nasıl Madara Etti? (...ve Bundan Bize Ne?) Erinç YeldanEmperyalist Savaşın Yüzü...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 39 - Türkiye Ekonomisine 200 Yıllık Bir Bakış

Şevket PamukTürkiye Ekonomisine 200 Yıllık Bir Bakış Osman AydoğuşUlaştırmada 19. Yüzyılı Yakalamak! Rauf GönençTürkiye’de Girişimciliği Geliştirmek İçin Ne Yapılmalı ...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 38 - FED Kime Çalışıyor?

Erinç YeldanQE, Kim İçin Burcu ÜnüvarBir Para Politikas Güzellemesi : Bu Ayna Zayıf Gösteriyor Galiba! Hasan Erselİktisadi Gelişme ve Çevre Kirlenmesi ...

İktisat ve Toplum Dergisi - 58. Sayı - DAVRANIŞSAL İKTİSAT

Editörden Önce İnsan...Gelişmekte olan ülke kavramı çoğu zaman, kaba tanımlama ile kişi başına düşen gelirle ilişkilendirilir. Bu yanıltıcıdır. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke tanımının, insani gel...

İktisat ve Toplum Dergisi 81. Sayı - Kaybolan Orta Sınıf

BU SAYIDA Hedefler, Hayaller, Gerçekler ve Şaşırtmayan Büyüme Osman Aydoğuş Sanayi 4.0 Kim İçin? Erinç Yeldan İller Arasında Farklılaşan Sosyoekonomik Yapının Orta Gelir Tuzağına Etkileri Selim ...

İktisat ve Toplum Dergisi 80. Sayı Borç Durgunluk Sarmalı

İktisat ve Toplum Dergisi 80. Sayı Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyeleri ve Öğrenci ile Buluştu Borçlanma Sorunu-Ö. F. Çolak Şeytani Döngü Olarak Kapitalizmin B...

İktisat ve Toplum Dergisi 79. Sayı İktisat, İktisatçılar ve İktisat Eğitimi

İktisat ve Toplum Dergisi Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesin'nde Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler ile Buluştu EconHarran 2017 Ö. F. Çolak- Referandumun Ekonomi Politiği Asaf Sava...

İktisat ve Toplum Dergisi 89. Sayı

Osman Aydoğuş – Konutta Sıkıntılar Büyüyor N. Nergiz Dinçer, Ayça Tekin Koru – Türkiye’de Firma Verimliliği Gülay Günlük Şenesen, Yelda Yücel – Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede Sürdür...

İktisat ve Toplum Dergisi 88. Sayı - Teknoloji ve Sektörel Gelişme

Ayça Tekin Koru, N. Nergiz Dinçer: Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri Ö. F. Çolak: Suriye Operasyonunun Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri Emre Kumral: Şehir Hastaneleri: Yeni Bir Uluslararası ...

İktisat ve Toplum Dergisi 87. Sayı - Konut Sektörü ve Büyüme

Ayça Tekin Koru: Bir Kısa 2017 Muhasebesi Işığında 2018’den Beklentiler Osman Aydoğuş: Yüksek Fakat Sancılı Büyüme Uğur Eser: Dünya ve Türkiye Ekonomisinde 2017 Gerçekleşmeleri ve 2018 Beklentileri ...

İktisat ve Toplum Dergisi 86. Sayı - Tiyatro Rafine Bir İştir

Osman Aydoğuş: Konutta Hızlı Büyüme ve Çöküş Döngüsü: İspanya, İrlanda ve Türkiye Hasan Ersel: Bir Kamusal Mal Olarak Ulusal Savunma ve Savunma Sanayi Dani Rodrik: İktisadı Neoliberalizmden Kurtarmak Öz...

İktisat ve Toplum Dergisi 90. Sayı

Dergimizin bu ayki sayısında: Bozkurt Güvenç “Sosyal Demokrasinin Sonu mu?” adlı makalesinde sosyal demokrasi olarak bilinen düzenin, kapitalizm ile komünizme rakip özgün bir üretim düzeni değil, beşeri eş...

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1

EfilJournal, uluslararası kimlikte, hakemli ve süreli bir yayın organı olarak faaliyet göstermektedir. Dergi yılda 4 defa, hem basılı hem de dijital ortamda yayımlanacaktır. Yazı dili İngilizce ve Türkçedi...

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 2

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etm...

İktisat ve Toplum Dergisi 93. Sayı

Erinç Yeldan, Güven Sak, İbrahim Semih Akçomak, Ömer Faruk Çolak – 2000 Sonrası Türkiye’nin Büyüme Öyküsü Ercan Eren – Türkiye’de Bir İktisat Geleneği Var mı? Olabilir mi? Oytun Meçik, Uğur Aytun – Bölge...

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 95

BU SAYIDA; London School of Economics’ten Lord Meghnad Desai, “Küresel Ekonomi Tekrar Çöker mi?” başlıklı yazısıyla, daha önceleri gerçekleşen krizleri uyarı olarak değerlendiriyor ve genel bir krizden...

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 3

EfilJournal’ın bu sayısında: Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma yapılmam...

İktisat ve Toplum Dergisi 96. Sayı

3 Ekim 2018 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde Sübidey Togan, Bilin Neyaptı, Oğuz Esen ve Ömer Faruk Çolak kriz üzerinde tartıştılar ve “Bu krizin nedeni nedir? Çözümü var mıdır...

İktisat ve Toplum Dergisi 100. Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 100. Sayısına Ulaştı Türkiye ciddi bir ekonomik krizi yaşarken, hiçbir üniversitenin İktisat Bölümü’nün, yaşananlara karşı kurumsal bir tepki göstermediği bugünlerde İTD, izle...