Erik Jan Zürcher

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Modernizmin Yansımaları: 70'li Yıllarda Türkiye

HAZIRLAYANLAR R. FUNDA BARBAROS VE ERIK JAN ZURCHER Mehmet Ali KılıçbayGülten KazganErinç YeldanFikret ŞensesMehmet Ufuk TutanSedat Aybarİlhan TekeliR. Funda Barbaros Özge ErdölekErIk Jan ZUrcherRüya Gökh...

Modernizmin Yansımaları: 90'lı Yıllarda Türkiye

Türkiye’nin Modernizm serüvenini, farklı disiplinleri bir araya getirerek ülkenin geçirdiği süreçleri ve olayları özgün biçimde anlatan MODERNİZMİN YANSIM...

Modernizmin Yansımaları: 50’li Yıllarda Türkiye

10 yıllık dönemleri kapsayan farklı ciltlerden oluşan bu kitap dizisinin temasının “Modernizmin Yansımaları” olarak seçilme nedeni; ele alınan yıllarda Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve toplumsal dinamikleri...