Öner Günçavdı

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

YOLUN SONU Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi

Yakın dönem Türkiye Ekonomisi’nin ele alındığı bu kitap, Profesör Günçavdı’nın çeyrek yüzyıla yaklaşan yoğun akademik çalışmalarına eklediği önemli bir halkadır. Bugüne kadarki çalışmaları daha ziyade beli...