Prof. Dr. Oğuz Esen

Yazar

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden lisans, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden doktora derecesini aldı. Nottingham Üniversitesinde ve Fulbright Bursu ile Massachusetts Üniversitesi, Amherst’te misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası makroekonomi, iktisat politikaları, sermaye hareketleri ve bankacılık konularındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanıdır.

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar

Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda ...

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı

“Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spekülatif saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve bu saldırılar yeterince kalıcı olduğu takdirde bunların krizlerle sonu...