ŞİİR ERKÖK YILMAZ

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

DIŞ TİCARET KURAMLARININ EVRİMİ

Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekse­ninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuramlar bu ...

Yenilik Ekonomisi

Teknoloji ve teknolojik gelişmeler üretimden bölüşüme, bölüşümden tüketime, kalkınma ve büyümeden dış ticarete ekonomik hayatın tümünü etkisi altına alacak güçtedir. Ancak teknoloji, her şeyden önce, üreti...