Malik Beyleroğlu

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Eleştirel Düşünme ve Empati

İnsanları doğru veya yanlışlarıyla ayakta tutan yegâne neden düşsel eylemlerdir. Zira insanın yaşamı boyunca edindiği deneyim ve tecrübeler, bireylerin birçok düşünme sürecinden geçmesine ve vermesi gereke...