James K. Galbraith

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Normalin Sonu: 2008 Küresel Finans Krizi ve Ekonomik Büyümenin Geleceği

Zamanımızın en saygıdeğer iktisadi düşünürlerinin ve yazarlarının birinden, ekonomik büyümenin geçmişi ve geleceği üzerine kışkırtıcı bir argüman. BÜYÜK 2008 KRİZİ’NDEN SONRAKİ YILLARDA yavaş büyüme, yüks...