Prof. Dr. Osman Aydoğuş

Yazar

Osman Aydoğuş, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bölüm başkanı, İktisat profesörüdür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1979 yılında lisans (B.Sc), 1983 yılında yüksek lisans (M.Sc.) derecelerini aldı. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nde iktisat dalında yaptı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Ekonometri bölümünde yardımcı doçentliğe atandı. 2000 yılında profesör oldu. Halen Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarındandır.

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Girdi Çıktı Modellerine Gİriş

Kitabın konusunu, özellikle reel ekonominin sektörel düzeyde ve bir bütün olarak incelenmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olan girdi-çıktı modelleri ve yaygın iktisadi uygulamaları oluşturmaktadır. Günüm...

İktisat ve Toplum Dergisi: Sayı 50 Sanayisizleşme

Bir yılı daha tükettik. 2014 yılında da Türkiye ekonomide olduğu kadar siyasette de bir türlü istikrarı yakalayamadı. Kısa erimli hesaplar ülkenin istikrarsızlaşmasına katkı vermeye devam etti. İstikrar iç...