Doç. Dr. Hakan Yetkiner

Yazar

Hakan Yetkiner ODTÜ işletme Bölümü lisans(1989), ekonomi bölümü yüksek lisans(1993) ve doktora derecelerine(2002) sahiptir. London School of Economics (LSE) ekonomi bölümü master programını bitirmiş(1995), University of Groningen ekonomi bölümünden doktora derecesini(2003) almıştır.

Yazarın yayınevimizden çıkan yayınları

Sorularla Makro İktisat

İktisat öğrencilerinin ulaşabileceği pek çok İngilizce ve Türkçe orta düzey makro iktisat ders kitabı piyasada mevcuttur. Sorularla Makro İktisat kitabı iki nedenden dolayı piyasada yer alan diğer kitaplar...

Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye'nin Cari Açık Sorunsalı

Türkiye ekonomisi 20. Yüzyılın son çeyreğinde hızlı bir dışa açılma süreci yaşamış ve uluslararası piyasalarla bütünleşmiştir. Bu bütünleşme hem mal ve hizmet hem de finans piyasasında gerçekleşmiş ve sanc...

Zor Zamanlarda İktisat (Tükendi)

2007 yılında ABD’de patlak veren küresel kriz, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Son yıllarda kısmi toparlanmalar yaşanmakla birlikte dünya ekonomisi henüz istikrara kavuşmuş değil. Krizin neden ortaya çıkt...

Sorularla Makro İktisat

İktisat öğrencilerinin ulaşabileceği pek çok İngilizce ve Türkçe orta düzey makro iktisat ders kitabı piyasada mevcuttur. Sorularla Makro İktisat kitabı iki nedenden dolayı piyasada yer alan diğer kitapl...